فرصت ثبت نام پرسنل در قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ 14 تا 17 مرداد ماه تمدید شد.

 

در این بازه فقط رابطین رفاهی واحدها امکان ثبت نام یا ویرایش پرسنل را خواهند داشت. بدین منظور خواهشمند است با رابط رفاهی واحد خود تماس بگیرید.

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام