از مادران و پدران محترمی که از خدمات مهد کودک برای فرزند خود استفاده می نمایند درخواست می شود جهت کنترل و نظارت بهتر بر روند مهد کودک، در نظر سنجی زیر شرکت کنند:

 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام