ردیف نام و نام خانوادگی سمت  تحصیلات شماره تماس (داخلی) 
1

صدیقه معصومی

رئیس اداره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 2115
2

زهرا داودی

کارشناس اماکن اقامتی کارشناسی مدیریت 2123
3

مینا یوسف نیا

کارشناس بیمه تکمیل درمان کارشناسی حسابداری 2105
4

سید مهدی دلبری

کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت کارشناسی مدیریت بیمه 2107
5

سعید رضانیا

کارشناس بیمه های اموال و مسئولیت کارشناسی روابط عمومی 2114
6

مرجان شهسواری

کارشناس تسهیلات بانکی کارشناسی مدیریت صنعتی 2117
7

مسیح امینی

کارشناس تحقیق و توسعه، کارت های چندمنظوره و مسئول سایت دکتری تخصصی مدیریت دولتی (رساله) 2116
8

سارا نریمیسا

کارشناس تحقیق و توسعه و پیگیری امور پشتیبانی و رفاهی دکتری تخصصی محیط زیست 2119

 

 

link

.

 

Template settings