گام شماره 1
این نظرسنجی جهت برنامه ریزی دقیق و بهبود تصمیم گیری در راستای افزایش کیفیت خدمات رفاهی و رضایت شغلی کارکنان می‌باشد، پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم.
مثلا شبکه بهداشت و درمان شهریار
لطفا منطقه و محله ای که در آن سکونت دارید را مشابه الگوی مقابل وارد نمایید. تهران صادقیه / اندیشه فاز دو / کرج مهرشهر
گام شماره 2
Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام