شماره تماس پاسخگویی به اعتراضات بیمه معلم 88607964 و 88607965 می باشد.

کارشناسان بیمه معلم به شرح زیر میباشند:

مسئول پروژه: خانم شلالوند

سرپرست ارزیابان  مستقر در قرارداد: خانم حریری

کارشناسان تحویل گیرنده مدارک درمانی مستقر:

آقای گلریز - آقای آذغانی - خانم جهانگیری - خانم نقیبی - خانم طیبی

کارشناس صدور بیمه های اتومبیل شخصی پرسنل: خانم رضایی

به منظور نظارت هرچه بهتر بر روند دریافت و پرداخت خسارت های درمانی پرسنل، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به بیمه معلم دارید، ابتدا با مسئول پروژه مطرح نمایید و درصورتی که پاسخ مسئول قرارداد مورد قبول نبود با شماره 86702107 آقای دلبری تماس حاصل فرمایید و با تکمیل فرم زیر و تحویل آن به رابط رفاهی واحد خود، انتقاد خود را ثبت نمایید.

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام