اداره رفاه- آتش سوزی
آتش سوزی و فرم پیشنهاد آتش سوزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | 
 
فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی شرکت بیمه دانا
 
 
 
 
ارائه طرح های پوشش بیمه نامه آتش سوزی با تخفیفات ویژه توسط بیمه دانا
 

با توجه به قرارداد فی ما بین دانشگاه و شرکت بیمه دانا طرحهای پیشنهادی شرکت برای پوشش بیمه نامه آتش سوزی سازمان مسکونی با اعمال تخفیفهای گروهی ویژه پرسنل دانشگاه به شرح ذیل ارائه می نماید. در صورت تمایل می توانید به نمایندگان شرکت بیمه دانا جهت خرید بیمه نامه ها مراجعه فرمائید.
 
پوشش بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی شامل: آتش سوزی،صاعقه،زلزله
 
سرمایه /طرح
با پوشش سرقت بدون پوشش سرقت
طرح اول طرح دوم طرح سوم طرح اول طرح دوم طرح سوم
سرمایه بازسازی ساختمان 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000
سرمایه اثاثیه 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000
سرمایه لوازم و اثاثیه با پوشش سرقت 150.000.000 300.000.000 450.000.000 - - -
مجموع سرمایه 1.550.000.000 3.100.000.000 4.650.000.000 1.400.000.000 2.800.000.000 4.200.000.000
حق بیمه سالانه با اعمال تخفیف ویژه پرسنل دانشگاه 1.002.800 2.005.600 3.008.400 457.800 915.600 1.373.400

 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.40671.76573.fa
برگشت به اصل مطلب