اداره رفاه- [اخبار پایگاه]
تمدید قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دانا به مدت دوماه (آبان-آذر)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 
 
به کلیه بیمه شدگان محترم می رساند:


در خصوص تمدید قرارداد سال 97-98 با شرکت بیمه  دانا،  با عنایت به بند 11 الحاقیه قرارداد دانشگاه به شماره 14946/115/د/97 مورخ 97/10/17 به منظور جمع بندی امور بیمه ای و جلوگیری از بلاتکلیفی بیمه شدگان، قرارداد به مدت 2 ماه بدون افزایش حق بیمه تمدید گردیده است؛ و با توجه به عدم افزایش حق بیمه کلیه قوانین و مفاد حاکم بر 12 ماه گذشته قرارداد مشمول این دو ماه نیز بوده.

 امکان حذف، اضافه و تغییر طرح بیمه شدگان امکان پذیر نمی باشد.

لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران محترم حق بیمه آبان و آذر ماه از حقوق بیمه شدگان کسر گردد.

ضمناً پرسنلی که حق بیمه خود را راساً به حساب شرکت بیمه بصورت یکجا پرداخت کرده اند بایستی فیش واریزی مربوط به آبان و آذر ماه را به رابط

رفاهی مراکز ارائه نماید.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.30130.93451.fa
برگشت به اصل مطلب