اداره رفاه- [اخبار پایگاه]
بخشنامه دور دوم تسهیلات بانکی( ملت و رسالت 98)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۵ | 
همکاران محترم جهت ثبت نام در دور دوم تسهیلات بانکی به سایت اداره

رفاه
refahi.iums.ac.irمراجعه فرمائید:


    دور دوم سهمیه مراکز تابعه دانشگاه برای تسهیلات بانک ملت و بانک رسالت از تاریخ 98/05/15 در سامانه تسهیلات رفاهی دانشگاه قابل رویت می باشد. همچنین رابطین رفاهی ضمن کنترل اسامی برندگان مبنی بر رعایت شرایط قید شده در بخشنامه، مکلف میباشند نسبت به دریافت معرفینامه های برندگان قرعه کشی از اداره رفاه و تحویل پرونده وامها پس از تکمیل توسط برندگان با هماهنگی کارشناس اداره رفاه به بانک ذیربط اقدام نمایند.
  1. شروع ثبت نام از تاریخ 98/05/15 لغایت 98/05/25 می باشد.
  2. قرعه کشی مورخ 98/05/27 انجام خواهد شد.
  3. جابجایی برندگان قرعه کشی امکانپذیر نمی باشد.
  4. درصورت انصراف متقاضیان از وام سهمیه آن واحد لغو میگردد.
  5. متقاضیان در صورت تمایل می توانند همه وامهای اختصاص داده شده به واحد خود را رزرو نمایند، ولی امکان برنده شدن در یک وام ممکن می باشد.
  6.  افرادی که وام های قرض الحسنه رسالت، مهر ایران و قرض الحسنه 50 میلیونی ملت را دریافت کرده اند نمی توانند از تسهیلات قرض الحسنه رسالت و 50 میلیونی ملت استفاده نمایند و افرادی که شاپ کارت ملت، کارتهای اعتباری 100 و 200 میلیون ریالی دریافت کرده اند نمی توانند از تسهیلات کارت اعتباری 100 و 200 میلیون ریالی بانک ملت استفاده نمایند و درصورت ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی، سهیمه مذکور سوخت و غیرقابل برگشت به واحد میباشد.
  7. کلیه پرسنل، رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی که می توانند از دانشگاه گواهی کسر از حقوق دریافت کنند می توانند از تسهیلات بانک ملت استفاده نمایند.
  8. کلیه پرسنل، رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی آوای سلامت که شرایط درخواستی بانک (درج شده در سایت اداره رفاه) را داشته باشند می توانند از تسهیلات رسالت استفاده نمایند.
  9. تسهیلات بانک ملت 3 ساله و تسهیلات بانک رسالت یکساله می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.30130.87708.fa
برگشت به اصل مطلب