اداره رفاه- [اخبار پایگاه]
نظرسنجی سه ماه پاییز96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
فرم های نظر سنجی طراحی شده در خصوص میزان رضایتمندی کارکنان از هتل ابرار مشهد پاییز 96 پایش گردید که نتایج نظرسنجی در جهت برنامه ریزی هر چه بهتر      تسهیلات اقامتی به شرح ذیل می‌باشد.
                                                                                              میزان رضایتمندی کارکنان از هتل ابرار مشهد پاییز 96
 
عالی خوب متوسط
85% 13% 2%

در مجموع 98% رضایتمندی پرسنل از هتل ابرار مشهد
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.30130.60061.fa
برگشت به اصل مطلب