نظرسنجی تور یک روزه سال 1398
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- تورهای یک روزه سال 1398
1 جهت برگزاری تورهای یک روزه برای سال 1398 کدامیک از موارد زیر برنامه ریزی گردد؟ تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
نمک آبرود
کاشان
همدان -غار علیصدر
قلعه رودخان
ماسوله
قزوین گردی
غارکتله خور-زنجان
2 کدملی: تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
3 محل خدمت : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
4 پیشنهاد سایر تورها