باتوجه به بخشنامه شماره 115/4568-1-1403 مورخه 1403/03/09 درخصوص امکان عودت سه چهارم از مبلغ پرداختی متقاضیان اماکن اقامتی به دلیل جابجایی یا انصراف، به استحضار می رساند با عنایت به لزوم داشتن فرصت مناسب به منظور جایگزینی این واحدها، بازگرداندن سه چهارم از مبلغ پرداختی بابت رزرو واحدهای اقامتی، منوط به اعلام انصراف متقاضی، حداقل 7 روز پیش از تاریخ سفر می باشد.


 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام