گام شماره 1
همکارانی ستادی محسوب میگردند که فقط در ساختمان های ستادی معاونت های دانشگاه شاغل بوده و ملاک آخرین ابلاغ کارگزینی کارمند می باشد.
گام شماره 2
گام شماره 3
Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام