اقامتی

اقامتی

 

ورود به سامانه اقامتی

نکات مهم استفاده از اماکن اقامتی طبق آخرین بخشنامه سال 1401


  1. 17 لغایت 20 هر ماه، صرفاً متقاضیان هر مرکز که تاکنون از تسهیلات اقامتی استفاده ننموده اند می توانند نسبت به ثبت قطعی سهمیه های اعلام شده آن واحد برای ماه آتی، اقدام نمایند.
  2. از 21 هر ماه، علاوه بر متقاضیانی که تاکنون استفاده نکرده اند سایر افرادی که طی یکسال گذشته از تسهیلات اقامتی استفاده ننموده اند، می توانند نسبت به ثبت قطعی از سهمیه های اعلام شده آن واحد برای ماه آتی، اقدام نمایند. 
  3. کلیه واجدین شرایط اعلام شده در بند 1 و 2 می توانند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام قطعی و پرداخت هزینه در سامانه و دریافت معرفینامه اقدام نمایند. شایان ذکر است امکان ویرایش همراهان تا یک روز قبل از عزیمت در سامانه توسط رابط رفاهی واحد میسر بوده و امکان افزایش نفرات به دلیل مشخص شدن نوع اتاق اختصاص داده شده میسر نمی باشد. ضمناً هتل از پذیرش نفر مازاد بر ثبت نام در معرفی نامه معذور می باشد.


  4. معرفینامه های صادره نیازی به مهر و امضا از طرف اداره رفاه ندارد و پس از تأیید و امضا توسط خود فرد صرفاً بایستی توسط رابط رفاهی مهر و امضاء گردد. اطلاعات کلیه متقاضیان به محض ثبت نام و پرداخت نهایی از طریق سامانه برای پذیرش هتل قابل رؤیت بوده، و تاریخ های ثبت نام شده غیر قابل جابجایی و هزینه واریزی (با هر دلیل) غیر قابل استرداد می باشد. لذا همکاران محترم با دقت و برنامه ریزی لازم نسبت به انتخاب سهمیه مورد نظر و ثبت همراهان خود اقدام نمایند.


  5. میهمانانی که اسامی آنها در سامانه ثبت می گردد در صورت بروز حوادث احتمالی تحت پوشش بیمه مسئولیت مجتمع می‌باشند لذا پذيرش فقط مطابق اسامي مندرج در معرفينامه مي‌باشد. لذا ثبت کودکان زیر 2 سال نیز در سامانه الزامی می باشد.


  6. حضور خود کارمند هنگام پذیرش و در طول مدت اقامت و همراه داشتن شناسنامه کارمند و کلیه همراهان الزامی است. در غیر اینصورت مسئولیت عدم پذیرش و عدم بازگشت وجه پرداختی با خود مسافر و مسئول اطلاع رسانی آن واحد می باشد. با توجه به محدودیت فضا و تعداد واحد، همراهان می بایست از افراد درجه یک و محارم بوده و امکان پذیرش افراد خارج از معرفینامه میسر نمی باشد.

 

دانلود آخرین بخشنامه 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام