نکات مورد توجه کارکنان محترم در خصوص فرآیند کارت های چند منظوره سامان:

 

  • کلیه درخواست های کارکنان مربوط به کارت های چندمنظوره سامان اعم از درخواست صدور کارت المثنی، صدور رمز جدید، فعال‌سازی پیامک و ... توسط رابط محترم رفاهی مرکز مربوطه انجام شده و صرفا افراد جدیدالورود شامل استخدام جدید، مامور و یا انتقالی ورودی به دانشگاه توسط مدیر مرکز به این اداره معرفی شده و اقدامات مربوط به صدور کارت توسط کارشناس اداره رفاه و تعاون انجام می‌پذیرد.

 

جهت درخواست هریک از خدمات مربوط به صدور / المثنی/ رمز جدید کارت چندمنظوره بانک سامان فایل مربوطه را دانلود و توسط رابط محترم رفاهی مرکز تکمیل و ارسال گردد. 

 

 

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام