بیمه گذاران محترم مراکز تابعه در صورت وقوع خسارت می توانید در اسرع وقت مطابق با خسارت وارده فرم های زیر را تکمیل و به اداره رفاه دانشگاه جهت پیگیری و اقدام  ارسال فرمایید.

 

       

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام