به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند، مهلت استفاده از اعتبار حکمت کارت و بن کارتهای اتکا، تا پایان سال 1403 می باشد

Template settings

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام