اداره رفاه- [اخبار پایگاه]
اسکان در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

با توجه به شروع فصل تابستان اسکان همکاران در خوابگاههای دانشجویی

اینجا را کلیک کنید 
AWT IMAGE
       telegram.me/Refahiiums
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=130.30130.54028.fa
برگشت به اصل مطلب