دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 264 | تعداد کل بازدید های مطالب: 111,232 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

غذا خوری

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

حیاط مهد کودک

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

اتاق بازی

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

اتاق بازی

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

سالن مهد کودک

img_yw_news
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ -

نام مکان

سالن مهد کودک

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ -

پذیرش همکاران در مجتمع فرهنگی آموزشی خزر آباد ساری

اعلام آمادگی صندوق رفاه دانشجویی جهت پذیرش همکاران در مجتمع آموزشی فرهنگی و تفریحی خزر آباد

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

نظر سنجی در خصوص

نحوه ارائه تسهیلات رفاهی(اقامتگاه های زیارتی - سیاحتی) از همکاران محترم

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ -

کسر حق بیمه معوقه

کسر حق بیمه های درمان معوقه 4 ماهه ابتدای قرارداد (مهر ماه لغایت دی ماه )بصورت اقساط طی 3 ماه بهمن 92 لغایت فروردین ماه 93

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه ایثارگران محترم دانشگاه می رساند ضمن ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و

• به اطلاع کلیه ایثارگران محترم دانشگاه می رساند ضمن ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و تایید ثبت نام اینترنتی به رابطین رفاهی محل خدمت خود مراجعه نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• ایثارگران محترم شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و تاییید ثبت نام اینترنتی خود به رابط رفاهی واح

ایثارگران محترم شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و تاییید ثبت نام اینترنتی خود به رابط رفاهی واحد محل خدمت خود و یا دفتر جناب آقای دکتر آرمیده (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 104 مراجعه نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• کلیه پرسنل خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت نام به دفتر آقای قویدل (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 116) مراجعه نمایند.

• کلیه پرسنل خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت نام به دفتر آقای قویدل (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 116) مراجعه نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

دریافت خسارت هزینه های درمانی

ارسال مدارک پزشکی جهت دریافت خسارت هزینه های درمانی ،به نمایندگان شرکت های بیمه نوین اندیش پویا و آتیه سبز در دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

قابل توجه ایثارگران محترم

ایثارگران محترم شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و تاییید ثبت نام اینترنتی خود به رابط رفاهی واحد محل خدمت خود و یا دفتر جناب آقای دکتر آرمیده (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 104 مراجعه نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

قابل توجه کلیه پرسنل خدماتی محترم

کلیه پرسنل خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت نام به دفتر آقای قویدل (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 116) مراجعه نمایند.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ -

قابل توجه همکاران محترم

• به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثبت نام در سامانه پس از مطالعه موارد آموزشی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت بروز هرگونه مشکلی با شماره های 86702004 و 86702124 تماس حاصل فرمایند.

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ -

با سلام

به سامانه اداره رفاه خوش آمدید.

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ -

امام على علیه‏ السلام :

عَظِّمُوا أقدارَکُم بِالتَّغافُلِ عَنِ الدَّنِیِّ مِنَ الاُْمُورِ با بى توجهى به امور پست، بر ارزش خود بیفزایید .

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ -

نحوه شرایط استفاده از :

مجتمع آموزشی،فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

صفحه 10 از 11