دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 232 | تعداد کل بازدید های مطالب: 11,204 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: نقاشی هفته - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نقاشی هفته - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: نام مکان - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: پذیرش همکاران در مجتمع فرهنگی آموزشی خزر آباد ساری - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ -
:: نظر سنجی در خصوص - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: کسر حق بیمه معوقه - ۱۳۹۲/۹/۲۶ -
:: • به اطلاع کلیه ایثارگران محترم دانشگاه می رساند ضمن ثبت نام در سامانه بیمه تکمیلی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • ایثارگران محترم شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت تکمیل اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی ایثارگران و تاییید ثبت نام اینترنتی خود به رابط رفاهی واح - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • کلیه پرسنل خدماتی شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه جهت ثبت نام به دفتر آقای قویدل (واقع در طبقه اول ساختمان ستاد اتاق 116) مراجعه نمایند. - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: • به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند جهت اطلاع از مفاد قرارداد به قسمت بیمه سایت (قرارداد عادی – قرارداد ایثارگری) مراجعه نمایند و برای ثب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: دریافت خسارت هزینه های درمانی - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: قابل توجه ایثارگران محترم - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: قابل توجه کلیه پرسنل خدماتی محترم - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: قابل توجه همکاران محترم - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: با سلام - ۱۳۹۲/۹/۱۶ -
:: امام على علیه‏ السلام : - ۱۳۹۲/۹/۱۶ -
:: نحوه شرایط استفاده از : - ۱۳۹۲/۹/۱۶ -
صفحه 5 از 5 -    برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5